Çerez Politikamız

Çerez Politikası

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ile İngiltere Veri Koruma Tüzüğü ‘nün (EU GDPR ve UK GDPR bundan sonra GDPR olarak adlandırılacaktır) 13-14. maddesi ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında elde edilen çerez bilgileri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

Çerez Politikasının amacı, tarafımızca işletilmekte olan “www.nordisglobal.com” adresli internet sitesinin ziyaretçileritarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. Bu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

NORDİS olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin NORDİS tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için “www.nordisglobal.com” adresinde yer alan Kişisel Veri Aydınlatma Metni ve bağlı politikaları okumanızı tavsiye ederiz. 

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

NORDİS olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır;

 •       Tercihlerinizi hatırlamak
 •        Bizden almak istediğiniz hizmeti size sağlamak
 •        Web sitemizi nasıl kullandığınızı anlamak
 •        Web sitemizin performansını, işleyişini ve etkinliğini izlemek ve analiz etmek
 •        Pazarlama kampanyalarımızın etkisini anlamak ve artırmak
 •        Güvenliği sağlamak ve dolandırıcılığı önlemek amacıyla siber saldırıları tespit etmek ve önlemek 

 

NORDİS olarak kişisel verilerinizi KVKK’nın 5. ve GDPR ‘ın 6. maddesi uyarınca aşağıda yer alan hukuki sebeplere dayanarak otomatik yollarla işlemekteyiz.

 •       Veri sahibinin açık rızası ile,
 •        NORDİS’ in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 •        Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 •      Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

NORDİS olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde NORDİS’in hizmetlerinden faydalandığı tedarikçileri ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi ilgili web tasarım uygulamasının panelinde saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır.

Sitemizde Kullanılan Çerezler

Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

 1.       Zorunlu Çerezler

Bu çerezler, kullanıcının bir sayfanın güvenli 

alanlarına erişim gibi sitenin özel bölümlerinde gezinebilmesini ve bunları kullanabilmesini sağlamak için gereklidir. Bu çerezler olmadan web sitesinin önemli kısımları kullanılamaz.

 1.      İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Bu çerezler, kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplar. Tüm bilgiler isimsiz toplanır ve işlevsellik çerezleri, kullanıcının diğer web sitelerindeki faaliyetlerini takip edemez. Bu bilgiler, web sitesinin geliştirilmesi için rapor derlemek amacıyla kullanılır. İşlevsellik çerezleri, kullanıcı tarafından istenen hizmeti sağlayanları da kapsayabilir.

 1.      Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler web sitesinin dil ayarları gibi kullanıcı tercihlerini kaydetmesini sağlayarak, kullanıcıya geliştirilmiş, daha kişisel bir deneyim sunar.

 1.      Hedefleme veya Reklam Çerezleri

Bu çerezler, kullanıcıya ve ilgilerine uygun reklamları görüntülemek için kullanılır. Bu çerezler aynı zaman belirli web sayfalarını ziyaret ederken kullanıcının etkileşim kurduğu bir reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek ve potansiyel reklam verenlerle iletişime imkân tanımak için kullanılabilir.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

Google Chrome

Browser ’ınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.

İnternet Explorer

Browser ’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez yönetimini gerçekleştirin.

Mozilla Firefox

Browser ’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız.

Safari

Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ adresinden destek alabilirsiniz

Diğer Browser ‘lar

Microsoft Edge, Maxthon gibi diğer browser ‘ların yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilir veya "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger)

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahiplerinin KVKK 11. ve GDPR ‘ın III. Bölümde belirtilen hakları aşağıda detaylandırılmıştır:

 •       Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme. İşlenen kişisel verilere erişim talep etme,
 •       Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme (şeffaflık),
 •       Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 •       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 •       Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 •       Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, profil çıkarma
 •    Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme. İşlenen kişisel verilerin kısıtlanmasını isteme, verilerin taşınmasını talep etme,
 •       İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 •      Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ‘’www.nordisgobal.com” adresinde yer alan Kişisel Veri Aydınlatma Metni ‘nde belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Ancak başvurunun NORDİS’ in hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret veri sahibine iade edilir.